Voorproefje: Geestverwanten – Hilda Spruit

Hoofdstuk 4

Een mooi rondje

‘Ben je niet goed wijs of zo,’ protesteert Fenneke. ‘Heb je het dan niet gehoord van Lara en Carlijn?Die hebben…’

‘Ja, ja, Lara en Carlijn,’ onderbreekt Anouk haar en ze grijnst. ‘Die stomme buurtrutjes vanjou kijken allebei nog onder hun bed voordat ze gaan slapen. Schei toch uit. Zullen we eens een mooi rondje knutselen, Merthe?’

‘Ik vind alles best,’ zegt Merthe, ‘als ik maar antwoorden krijg.’ ‘Goed zo.’ Anouk loopt naar de keuken en trekt een schaar uit de la. ‘Nu nog pen en papier,’ commandeert ze Fenneke.

‘Ik ben het er echt niet mee eens, hoor,’ laat Fenneke weten. ‘En als jullie dit zo nodig moeten doen dan pakken jullie het zelf maar.’

Een kwartier later liggen alle letters, de cijfers van nul tot en met negen, en de woorden ja en nee in een gerangschikte cirkel op tafel. Anouk knikt voldaan. ‘Heb je een paar kaarsen en een glas?’ vraagt ze aan Fenneke.

‘Heb je dit wel eens eerder gedaan dan?’

‘Doe nou toch niet zo schijterig, Fen,’ zegt Anouk. ‘Schijterig?’tettert Fenneke. ‘Ik heb pas geleden nog een verhaal gelezen over een jongen in Amerika die dat achterlijke spel heeft gedaan. Die is wel mooi bezeten geraakt van een of andere geest en hij heeft toen zijn ouders en een paar klasgenoten neergeknald.’

‘O ja?’ vraagt Merthe.

‘Kap er nou mee, Fen,’ zegt Anouk pinnig. ‘Dat zijn allemaal stomme verhaaltjes. Gaan we Merthe nou helpen of niet?’

Merthe schuift haar stoel wat dichter naar de tafel. ‘Misschien moeten we gewoon beginnen,’ zegt ze.

Mokkend sjokt Fenneke naar het dressoir. In het voorbijgaan trekt ze het gordijn een stukje opzij en werpt een blik op het woonhuis, alsof ze hoopt dat daar nog redding vandaan zal komen. Maar de lichten zijn al uit.Het verhaal van Lara en Carlijn zit haar helemaal niet lekker, maar misschien heeft Anouk wel gelijk.

Een voor een zet Fenneke de kaarsen en het glas voor Anouks neus. Ze pakt een aansteker uit de la onder de tafel en gaat tegenover de anderen zitten. Anouk zet het glas met de open kant naar boven midden in de cirkel van papiertjes. Zwijgend kijkt Fenneke toe hoe Merthe de vier kaarsen aansteekt en links en rechts naast de cirkel zet.

‘Lekker creepy, hè?’ grinnikt Anouk.

Fenneke kijkt haar vernietigend aan. ‘Begin nou maar.’

‘Oké,’ zegt Anouk en ze legt haar armen op tafel. ‘Pak elkaars handen vast.’

De meisjes leggen de handen in elkaar en richten hun ogen strak op het glas. Het is doodstil.

‘Geest, bent u daar?’ vraagt Anouk.

Fenneke durft nauwelijks te ademen. Haar hart bonkt zo hard dat ze bang is dat de anderen het kunnen horen. Ze wil haar han- den wegtrekken, maar Anouk en Merthe verstevigen hun greep.

‘Geest, kom in ons midden, kom in het glas.’ Anouk blaast zachtjes in het glas en knikt naar Merthe. Ook Merthe blaast in het glas en Fenneke volgt aarzelend. Voorzichtig draait Anouk het glas om. Ze legt haar wijsvinger op de onderkant enFenneke en Merthe doen hetzelfde.

‘Zit er een geest in dit glas?’ vraagt Anouk. Gespannen wachten ze af, maar er gebeurt niets.

‘Laten we er maar mee stoppen,’ zegt Fenneke. ‘Het lukt toch niet.’

Net als ze haar vinger van het glaswil halen, begint het te schuiven. Verbaasd bewegen de meisjes mee, terwijl het glas langzaam naar het briefje schuift waar JA op geschreven staat. ‘Wow,’ fluistert Anouk.

Fenneke begint nerveus te giechelen. ‘Jullie duwen het.’ Ze trekt haar hand terug en slaat haar armen over elkaar. Maar dan begint het glas weer te schuiven en glijdt naar het woordje NEE.

Anouk en Merthe kijken elkaar verbaasd aan.

‘Deed jij dat?’ ‘Nee, jij?’

Anouk schudt haar hoofd. ‘Wie bent u?’ Het glas verroert zich niet.

‘Kom op, Fen, zonder jou gebeurt er niets. Doe weer mee,’dramt Anouk.

Met tegenzin legt Fenneke haar vinger terug op de bodem en direct begint het glas weer te schuiven.

‘Nu gaat het gebeuren,’ verzekert Anouk. ‘Weet je al wat je gaat vragen,Merthe?’

Het boek is in iedere boekhandel verkrijgbaar voor € 16,95 (paperback)

Wil je een hardcover (€ 18,95) aanschaffen, of een gesigneerd paperback exemplaar, stuur de auteur, Hilda Spruit, dan even een pb. Ik heb gehoord dat de auteur het boek in de maand december zonder verzendkosten door heel Nederland verstuurt,gesigneerd en wel en verpakt in een mooie doos met flyers en boekenleggers van allerlei auteurs

Voorproefje: Bloeddorst- Mark van Dijk

HOOFDSTUK 2

Ze stapten in haar auto en reden over de provinciale weg richting Wassenaar. Jack was benieuwd waar ze naar toe gingen, maar kreeg niet de kans om dat te vragen, want Sylvia had over iedere bocht die ze maakten wel iets te vertellen. Ze namen het rotonde driekwart en daar ging ze weer.
‘Hier was vroeger een schitterend hertenkamp, met allerlei dieren. Vooral herten, die zag je toen nog niet zoveel.’
‘Oh.’
Bovenaan de heuvel draaide ze de Cantineweg op, een smalle landweg die langs de rand van de duinen liep en de scheiding vormde tussen nieuwbouw en duin. Onverstoorbaar praatte ze verder. Jack overwoog even om zijn vingers in zijn oren te steken, maar herinnerde zich net op tijd de belofte aan zijn vader.
‘Ik zie dat de oprukkende nieuwbouw hier ook al woekert als onkruid. Ach, zo is er weer een karakteristiek stukje Katwijk verworden tot niet meer dan een willekeurige jeugdherinnering.’
‘Het zal wel.’ Zou hij een grapje maken over haar zenuwtrek? Nee, beter van niet.
‘Het zal wel? Dit waren voorheen prachtige landerijen. Huizenbouw is haast even vernietigend als k… Oh, we zijn er.’ Ze parkeerde de auto halverwege aan de zijkant van de weg, tegen de duinen. Beiden stapten tegelijk uit.
‘Hier is het!’ riep ze. Triomfantelijk overhandigde ze Jack de zaklamp, die ze zojuist uit het dashboard had gehaald.
Jack nam aarzelend de lamp aan. ‘Wat moeten we hier nou doen? Ik dacht dat we naar een film ofzo zouden gaan?’
‘Nee,’ zei ze, terwijl ze haar hoofd schudde. ‘Ik vroeg of je van oorlogsfilms hield.’ Ze knipte haar eigen zaklamp aan en uit, om te kijken of hij het deed.
‘Wat heeft dat dan met de duinen te maken?’
‘Dat zal ik je zo laten zien.’
Samen liepen ze de duinen in, het schelpenpad op. Het was rustig. Op Jack en Sylvia na, was er verder niemand te bekennen. Voor hen uit schoot een klein, bruin konijn weg van het pad. Het diertje sprong geschrokken in het groen achter het prikkeldraad. Een wit huppelstaartje verried waar het zich verscholen hield.
Al na een paar meter stond Jack even stil en ademde diep in. Hij rook die karakteristieke, frisse duinlucht, die alleen nóg lekkerder kan ruiken na een regenbui. Het begon al zachtjes te schemeren en naast zich hoorde hij een aantal krekels die in het helmgras voorzichtig begonnen te tjirpen. Opeens twijfelde hij of het wel een goed idee was om met een vreemde vrouw, waar hij eigenlijk alleen haar naam van wist, de duinen in te gaan. Maar zijn vader vertrouwde haar, dus moest hij dat ook maar doen. Hij trok een korte sprint, zodat hij weer naast haar kwam te lopen. Ze volgden het paadje tot ze voor een tweesprong stonden.
‘En nu?’ vroeg Jack.
‘Nu gaan we linksaf en lopen we door tot we aan onze linkerhand bunkers zien.’
Meteen stond Jack stil en staarde zijn oppas met grote ogen aan. ‘Echt waar? Zijn daar echte bunkers? Uit de oorlog?’ vroeg hij.
‘Echte bunkers, uit de tweede wereldoorlog,’ beaamde ze. ‘Ik kan niet geloven dat je nog nooit met je vader door de duinen hebt gewandeld. Dit is zo’n mooi gebied. Dan had je ze zelf al veel eerder zien liggen.’
‘Mijn vader heeft weinig tijd. Als hij tijd heeft, dan wil hij liever ontspannen en lekker op het strand liggen.’
‘Het zal inderdaad niet meevallen om een eenoudergezin draaiende te houden,’ zei ze meer tegen zichzelf dan tegen Jack.
‘Kunnen we gewoon bij die bunkers naar binnen?’ vroeg Jack hoopvol.
‘Dat kan. Er zijn er heel veel dichtgegooid met puin, maar er zijn er ongeveer evenveel waar we nog gewoon in kunnen. Dat is niet overal meer zo, maar hier gelukkig nog wel, voor zolang het nog duurt, tenminste. Het enige wat we nodig hebben is dit.’ Triomfantelijk liet ze een klein zaklampje zien, dat ze al die tijd in haar hand verscholen had gehouden en zwaaide ermee voor zijn neus. Jack begon onmiddellijk te grijnzen.
‘Waarom zijn hier toen eigenlijk bunkers gebouwd?’ Jack keek haar nieuwsgierig aan en zag dat Sylvia het een stomme vraag vond.
Ze haalde haar schouders op. ’Dat vonden de Duitsers een goede strategische plek.’
‘Wat was er dan strategisch aan?’
Sylvia zuchtte geïrriteerd. ‘Ze verwachtten vanuit zee te worden aangevallen door onze bondgenoten, daarom leek een kustlijn vol bunkers en een grote, dikke muur hen de beste verdediging. Op deze manier hebben de moffen bijna de hele kust van West-Europa bedekt, van Noorwegen tot Spanje aan toe.’
‘Een hele muur langs de zee?’
‘Nee, de Atlantikwall liep niet aan één stuk door. Het concentreerde zich op strategische punten en na de invasie van Normandië hebben ze de bouw zelfs grotendeels stilgelegd.’
‘Ligt die dikke muur hier ook?’
‘Ja.’
Jack liet de informatie op zich inwerken en keek Sylvia ondertussen bewonderend aan. Ze wist blijkbaar erg veel over de tweede wereldoorlog, of ze kon snel dingen verzinnen. Maar ze had jammer genoeg weinig zin om er over te vertellen. Dan had ze hem maar niet hiernaartoe moeten nemen, vond Jack en waagde zich nog aan een laatste vraag. ‘Kunnen we straks ook bij die muur kijken?’
‘Als we tijd hebben wel.’
Het viel hem op dat haar linkeroog weer heftig knipperde. Bovendien werd het erger naarmate ze dichter in de buurt van de bunkers kwamen. Waar zou ze toch zo zenuwachtig voor zijn? Misschien mocht ze niet meer in de duinen komen? Misschien had ze hier wel eens iets stoms gedaan? Brand gesticht of zoiets. Dat zou best kunnen. Hij had ooit eens met Tim per ongeluk een houten speelhuisje in brand gestoken. Het was nooit de bedoeling geweest om het hele huisje plat te branden, ze wilden alleen maar een openhaardvuur maken in de hoek. Net als zijn vader thuis ook altijd deed. Dat was zo gezellig. Maar ineens was de muur in brand gevlogen en konden ze het niet blussen, omdat ze geen water hadden. De beheerder van de speeltuin was woedend geweest. Ze mochten na het ongeluk nooit meer terugkomen. Ze waren verbannen voor het leven, had zijn vader hem verteld. Wat niet helemaal eerlijk was geweest, want zijn vaders verzekering had een flinke vergoeding aan de beheerder betaald, die daarvan toen een veel mooier huisje had gekocht.
Misschien was dit ook wel zoiets en was ze daarom zo zenuwachtig? Tenzij ze iets met hem van plan was? Ze waren hier per slot van rekening helemaal alleen. Het onbehaaglijke gevoel groeide met iedere stap, tot hij zelfs een beetje bang begon te worden.
‘Wat gaan we daar ook alweer precies doen?’ vroeg hij voorzichtig. Ondertussen hield hij haar scherp in de gaten en zag Jack dat er heel even een geïrriteerde frons op haar gezicht verscheen door al zijn vragen.
‘We gaan daar gewoon even kijken,’ klonk het toch nog redelijk vriendelijk.
‘Maar het wordt steeds donkerder en we hebben maar twee zaklampen bij ons. Zitten er wel nieuwe batterijen in? We zijn daar helemaal alleen,’ wierp Jack tegen.
‘Kom nou maar mee. We zijn er bijna. Ik weet zeker dat je het leuk zult vinden.’
‘Hoe weet je dat nou zo zeker? Je kent me nog maar net.’
Hij zag haar rustige uitstraling als sneeuw voor de zon verdwijnen, haar ogen werden koud en fel en haar gezicht nam ineens scherpe lijnen aan.
‘Hou nou eens op met dat gezeur en stel niet de hele tijd van die stomme vragen! Je doet alsof je simpel bent! We gaan gewoon…’
Haar stem klonk ineens vriendelijk en de scherpe lijnen in haar gezicht werden meteen zachter. ‘Oh, kijk! Daar zijn ze!’ riep ze opgelucht. Ze strekte haar arm en wees de duinheuvels in.
Al was het volle maan, Jack moest zijn ogen tot spleetjes knijpen om ook maar iets in de grauwe verte te kunnen zien. Hij zag in een duintop iets dat op een smalle, maar hoge opening leek. Bovenop een andere heuvel stond nog zo’n stenen gleuf. Deze was nog slechter te zien, doordat de stenen verscholen lagen achter talloze struiken duindoorn. Maanlicht weerkaatste op de oranje besjes en gaven de heuvel bijna iets feestelijks, maar verder was er niets van de betonnen oorlogsmonumenten te zien.
Sylvia stapte over de lage, houten paaltjes waar prikkeldraad overheen gespannen was.
‘Dit zijn waarschijnlijk niet de beste schoenen om de duinen mee in te gaan,’ zei ze toen de hakken van haar rode pumps tot de zool in het zand zakten.
Jack hoorde het niet, hij was al een paar meter voor haar uit het dalletje in gerend. Op zijn hoede, maar opgejaagd door zijn nieuwsgierigheid, wachtte hij ongeduldig op haar.
Ze stapten samen door een kaal zanddalletje omhoog en ontweken zoveel mogelijk de stekelige duindoorn met zijn zachtgroene bladeren en vlijmscherpe doornen. Jack herkende de struik uit “Wat vind ik in de duinen”, dat boekje dat hij ooit eens van zijn vader had gehad. Hij had er maar een handvol planten uit kunnen onthouden. De rest was gewoon een plant. Boven op de heuvel aangekomen moesten ze nog een meter of tien door helmgras en over een tapijt uitgebloeide witte duinroosjes en andere duinflora, die om de beurt opdoemden in het schijnsel van de zaklamp. De schemer had intussen definitief verloren van de invallende nacht en in het zachte maanlicht kon Jack nog net de contouren onderscheiden van de bruine bakstenen gang die achter een ruim twee meter hoge sleuf schuil ging. Aangekomen bij de stenen sleuf, zag hij dat Sylvia zenuwachtig om zich heen keek voordat ze hem de bunkeringang introk.
Met grote ogen van verbazing liet hij zich meevoeren. De sleuf was ongeveer vijftien meter lang en anderhalve meter breed. Tussen de muren lag zand, met hier en daar een verdwaald polletje gras. In het midden van de sleuf waren aan weerszijden twee deuropeningen. Jack bekeek de openingen en zag de grote, stenen kamers die erachter lagen. Toen hij met zijn zaklamp de kamer in scheen, zag hij dat er aan het eind nog meer kamers aan vast zaten. Maar Sylvia bleef hem maar meetrekken en ze liepen de kamers gehaast voorbij. Met grote passen liep Sylvia voor hem uit en Jack deed zijn best om bij te blijven. Voordat hij er erg in had wandelden ze aan de andere kant de sleuf uit en stonden weer buiten. Vanaf die plek zag Jack dat er nog meer van dezelfde hoge sleuven her en der in de aangrenzende duinheuvels verspreid lagen. Sylvia stond even stil en leek zich te oriënteren. Jack maakte van de pauze gebruik om vlug weer naast haar te gaan staan. Hij vond de kolossale bouwwerken enorm indrukwekkend en wilde eigenlijk graag in de kamers rondkijken. Maar omdat ze steeds zo vinnig reageerde, durfde Jack dit niet voor te stellen.
Hij merkte dat Sylvia sneller begon te ademen en ze duwde hem nu voor zich uit. Ze daalden de heuvel af en uit het duister doemde er rechts van hem een vierkant blok beton op.
Het was overwoekerd met duindoornstruiken en hoog helmgras. Aan de zijkant groeide een flinke meidoorn. De witte bloemen aan de boom leken op te lichten in het donker en trokken even Jacks aandacht. Bovenop het blok beton lag een mat met half verdord gras, dat misschien nog wel uit de oorlog stamde. Daarmee was de bunker gecamoufleerd, zodat er vrijwel niets van te zien was.
Ze liepen behoedzaam om het grauwe blok beton heen, terwijl zich aan de achterkant een halve eeuw wildgroei openbaarde. Vol ontzag scheen Jack zijn zaklamp op de met planten begroeide trap, die, opgesloten tussen twee baksteenbruine muren, naar beneden leidde. Er groeide een kleine boom tussen een traptrede en de muur omhoog en de trap zelf was links en rechts met varens begroeid. Van onder naar boven liep een wirwar van dode takken en op iedere tree groeide een dikke laag mos. Bovenaan gedijde een grote boom. Zijn lange takken vol bladeren hingen precies boven het gat en verscholen met gemak het grootste gedeelte van de ingang. Er was slechts een klein, donker gat dat als doorgang kon dienen.
‘Gaan we hier naar beneden?’ vroeg Jack opgewonden.
‘Dat is het plan, lijkt je dat niet spannend?’
Even twijfelde Jack, maar nu hij dit allemaal gezien had, waren zijn eerdere huiveringen geen enkele partij meer voor de nieuwsgierigheid die hem nu volledig in zijn greep had. Toen zijn avontuurlijke besluit eenmaal vaststond, bedacht hij zich ook geen moment meer en liep haastig naar de trap. ‘Mag ik eerst?’
‘Vooruit dan, maar let goed op. Het kan glad zijn.’
Jack stapte over een grote tak, die voor de trap lag en zocht voorzichtig met zijn schoen de eerste tree. Zodra hij zijn gewicht erop zette, hoorde hij het zompige geluid van nat mos. Sylvia volgde hem en terwijl Jacks ene hand steun vond bij de koele muur, greep zijn andere hand de overhangende takken van de boom vast. Behoedzaam zette hij zijn ene voet voor de andere op de glibberige treden. Bezorgd keek hij achterom en zag Sylvia’s opgewonden blik en gloeiende wangen. ‘Je pakt me toch wel op tijd vast, als ik uitglijd?’ Zonder op antwoord te wachten zette hij zijn voet op de volgende tree en zocht opnieuw naar houvast tegen de muur. Hij was benieuwd hoe het er beneden uitzag. Misschien lagen er nog dingen uit de oorlog.
Op dat moment gleed zijn voet van de mossige tree en viel hij achterover tegen Sylvia aan. Onvoorbereid op wat er gebeurde, greep ze hem te laat vast en onmiddellijk schoof hij de laatste treden hard naar beneden. Van schrik gaf hij een luide schreeuw, maar die hield abrupt op toen zijn achterhoofd met een harde klap op de rand van een tree terecht kwam.

Voorproefje: Het groene kristal – Esther Wagenaar

received_21376461565515865178556163939067247.jpeg

 

‘Tansie!’ Zania rende de kleine hut binnen.

Tycho, Tansies man, kroop eerbiedig aan de kant, zodat Zania naast het bed kon zitten.

Tansie opende haar ogen en keek haar zus met een wazige blik aan. ‘Ik red het niet Zania, maar misschien het kind wel.’

‘Je moet het redden, ik kan niet zonder jou.’ Zania nam het hoofd van haar zus in haar handen en voelde de hitte van haar huid. Het was afschuwelijk om te zien hoe een sterke krijger als Tansie bijna letterlijk opbrandde door de koorts.

‘Het is mijn tweede kind.’ De woorden kwamen met moeite. ‘Je weet dat het medicijn dan niet altijd werkt.’

‘Je moet het nog een keer gebruiken. Bij een tweede kind is vaak een tweede dosering nodig, dan werkt het wel.’ Zania gaf haar water en Tansie slikte het moeizaam door. ‘Je bent er bijna. Nogéén maand en je kind is levensvatbaar. De regina zal daar toch wel begrip voor hebben?’

‘Er is niet genoeg van het medicijn en dat weet je. Vrouwen die voor het eerst zwanger zijn, gaan voor, daar kan de regina niets aan veranderen. Ik heb mijn kans gehad.’

Het klonk berustend en dat beviel Zania niet. ‘Ik zal zelf het medicijn voor je halen.’

‘Wat bedoel je?’

‘Ik zal een Groene vangen. Die is voor de Afranen genoeg doseringen van het medicijn waard om de regina te overtuigen je het nog een keer te laten innemen.’

‘Groenenjacht is gevaarlijk.’

‘Ik heb geen keus.’

Tansie greep Zania’s hand stevig vast. ‘Wees voorzichtig. Wie moet er op Tycho en Darja letten als jij er ook niet meer bent? Ik wil niet dat onze regina over hun lot beslist. Mijn dochter mag niet als krijger in het leger van de Afranen eindigen.’

‘Dat zal niet gebeuren. Hou nog een paar dagen vol. Ik kom terug, Tansie, dat beloof ik je!’

Een flauwe glimlach was alles wat Tansie als antwoord kon geven. Ze was uitgeput en viel in slaap.

Zania kuste haar zus op de wang en vertrok.

Een tocht naar het oerwoud vroeg om een goede voorbereiding. Pas na anderhalve dag reizen over de savanne zou ze de rand van het woud bereiken. Zania waste zich en voorzag haar huid van een nieuwe laag witte huidverf. De verf maakte haar toch al zeer bleke huid spierwit, maar zou haar ook beschermen tegen de felle zon van de savanne. Het korte gedeelte van haar zwarte haar, voor op haar hoofd, zette ze opnieuw rechtop, terwijl ze het lange achterste gedeelte in een zwarte doek bond. Het beschermde haar hoofd tegen de zon en voorkwam dat ze met haar haren vast zou komen te zitten in het dicht begroeide oerwoud. Met groene verf schilderde ze een verticale streep over haar voorhoofd, neus en kin. Met zwarte verf schilderde ze een horizontale streep over haar ogen en maakte ze haar lippen zwart. Ze zag er angstaanjagend uit en dat was ook precies de bedoeling.

Zania’s kleding was simpel en doelmatig. Ze droeg een zwartleren body, zwarte hoge laarzen en armkappen. Het Groene volk waarnaar zij op jacht ging gebruikte nooit wapens, maar de jungle was gevaarlijk en ze ging daarom zorgvuldig haar wapenuitrusting na. Aan haar gordel zaten steekmessen, werpmessen en andere wapens bevestigd. Ze waren veilig opgeborgen in speciale leren zakken, maar zo dat zij ze door een simpele handeling kon pakken.

Nadat ze ook eten, touw en andere noodzakelijkheden in haar zadeltas had opgeborgen, nam ze deze mee naar buiten naar haar rijdier dat, zodra ze Zania zag, onrustig werd. Blijkbaar had Lilith wel zin om erop uit te gaan. Zania streelde de zampala over haar hals waardoor ze wat kalmeerde en tuigde haar op.

Tansies man kwam eraan met iets in zijn armen. De man maakte een korte buiging voor hij Zania aansprak.

‘Het gaat heel slecht met haar, paco Zania.’

‘Ik weet het, Tycho.’

‘Ze heeft me gevraagd u deze spullen te geven, ze zullen u helpen bij uw jacht.’

Zania pakte aan wat hij in zijn armen had.

‘Wanhoop niet, Tycho. Ik zal over een paar dagen terugkeren en dan zal Tansie genezen.’

‘Ik hoop het, paco Zania.’ De man boog weer eerbiedig en vertrok naar Tansies hut.

Zania doorzocht de spullen die Tycho haar gebracht had. De boog en goedgevulde pijlenkoker bond ze meteen op haar rug. De zwart metalen wapenstok nam ze liefkozend in haar handen. Dit was het wapen dat ze het liefstgebruikte! Het was praktisch onbreekbaar, snel en makkelijk hanteerbaar door zijn lichte gewicht. Bovendien had het wapen van Tansie nog iets bijzonders: uit het bolle uiteinde van de wapenstok konden messen tevoorschijn komen, waarmee je de vijand zo nodig een doodsteek kon toedienen.

Het laatste wat ze tussen de spullen vond, was het belangrijkste. Het was een speciale helm die de Terrazones van de Afranen gekregen hadden. Hij was door de Afranen ontwikkeld om Groenen in bedwang te kunnen houden. De helm werd een caja genoemd, naar een blind dier dat op de savanne leefde. Zania wist niet hoe de caja werkte, ze wist slechts hoe ze hem moest gebruiken. Als ze een Groene te pakken had, zou ze de caja meteen op zijn hoofd zetten, zodat hij niets meer kon zien en gedwongen werd de orders op te volgen van degene die tegen hem sprak. De caja schakelde ook de telepathische en telekinetische gaven van de Groenen uit, want dat was het gevaarlijke aan de Groenenjacht. Eén blik van een Groene kon je al gek maken en er waren zelfs Terrazones gedood.

Alles was ingepakt en even twijfelde ze. Kon ze dit? Ze was geen groot krijger zoals Tansie en ze was nog nooit op Groenenjacht geweest. De jacht op Groenen was gevaarlijk en er werd dan ook in groepen op ze gejaagd, maar Zania had de hele buit nodig om een dosering voor Tansie af te dwingen bij de regina. Ze moest het alleen doen.

Ze dacht aan haar zus. Haar sterke zus die nu dreigde te overlijden alleen maar omdat ze zwanger was van haar tweede kind. Het was zo onrechtvaardig! Nee, dat kon ze niet laten gebeuren. Ze was er klaar voor. Ze zou een Groene vangen en Tansie redden!

Zania besteeg Lilith en spoorde haar aan in galop.

* * *

Het was een flinke rit over de savanne naar de rand van het oerwoud en Zania ging over in een draf om de krachten van Lilith te sparen.

Het was net voorbij het heetst van de dag toen ze een Afraanse patrouille aan zag komen. Het zwarte luchtschip tekende duidelijk af tegen de horizon. Ze reed snel naar een groepje bomen, steeg af en trok Lilith de schaduw in. Afranen kon ze maar beter ontlopen.

Natuurlijk hadden de Terrazones hen nodig voor het medicijn, maar verder bracht de Afraanse overheersing niets dan ellende. Afranen waren niet te vertrouwen. Je kreeg steeds minder van het medicijn op de markt en protesteren had geen zin. Zania had zelfs gehoord dat een Afraanse patrouille voor de lol op de rijdieren van Terrazones hadden geschoten. Het waren respectloze, barbaarse mannen.

Pas toen de patrouille geruime tijd uit zicht was, besteeg Zania haar rijdier weer.

* * *

Aan het einde van de middag veranderde het landschap. Er was steeds meer begroeiing in felle rode, gele, groene en paarse tinten. De kleuren werden versterkt door de ondergaande zon Indra. Bij het verschijnen van de manen Candara en Dagomar werd het tijd om te stoppen voor de nacht. Zania steeg af en ontdeed Lilith van haar tuig. Daarna liet ze haar los. Het dier zou zelf eten vinden en in de ochtend komen als ze geroepen werd. Zelf at Zania wat gedroogd vlees en eenpaar koeken. Morgen zou ze onderweg fruit plukken om haar maaltijd compleet te maken. Pas in het oerwoud zou het moeilijker worden om aan voedsel te komen. Hier kende ze ieder dier en iedere plant, maar van het planten- en dierenleven in het oerwoud wist ze niets.

Ze staarde in het vuur. Eigenlijk zouden we niet de Groenen moeten bevechten, maar de Afranen, dacht ze vlak voordat ze in slaap viel.

* * *

De volgende ochtend werd Zania wakker door een ritselend geluid dicht bij haar. Er bewoog iets bij haar been, maar ze kon niet duidelijk zien wat. Langzaam werd er een zwarte, gelede staart met een felrode punt zichtbaar. In een reflexbeweging pakte zij een mes van haar riem en doorboorde daarmee het dier. Het afzichtelijke spinachtige wezen gaf nog wat stuiptrekkingen en was dood.

Ik haat aracs, daar gaat mijn humeur. Met een ferme zwaai ontdeed ze zich van het beest. Even bleef ze slaapdronken zitten. Je had van die strijders die zonder veel problemen zomaar eenpaar nachten zonder slaap konden en dan ook nog zeer waakzaam bleven. Waakzaamheid was een eigenschap die Zania zich goed aangeleerd had, maar zonder voldoende slaap kon ze absoluut niet. Weer een reden om nooit een groot krijger te kunnen worden. Een diepe zucht moest haar bevrijden van haar slaap, maar toen ze opstond volgde er weer een. En dat zou voorlopig niet de laatste zijn.

Zania maakte een hoog geluid en niet veel later kwam Lilith lusteloos aanhobbelen.

‘Ook niet goed geslapen, meisje?’

Lilith snoof diep als antwoord. Zania zadelde haar snel. De warme zon Indra zou spoedig volop schijnen en ze hoopte voor het heetst van de dag in de beschutte buitenrand van het oerwoud te zijn. In volle galop reed ze weg.

Langzamerhand raakte de savanne dichter begroeid, waardoor hun gang steeds langzamer werd. Slechts één keer eerder was ze tot de rand van het oerwoud geweest en die ene keer was haar bijna fataal geworden. Gevaarlijke wezens huisden hier en Zania was op haar hoede.

* * *

Pas laat in de middag bereikten ze de rand van het oerwoud. De plantengroei was hier behoorlijk dicht. Slechts een enkele keer werd Zania’s gezicht door Indra beschenen. Moeizaam vond ze haar weg door het woud en al gauw moest ze afstappen, omdat Lilith met haar benen vast kwam te zitten in het kreupelhout. Ze besloot even uit te rusten en ging vermoeid op een boomstam zitten.

‘Ik zou hier nooit kunnen leven, Lilith. Je kunt hier nog geen paar meter ver zien’, zei ze, terwijl ze het dier over haar hoofd aaide. Lilith begon plotseling zenuwachtige bewegingen te maken.Zania pakte meteen een mes. Ze had het gevoel dat ze begluurd werd. Het gebladerte ritselde en Lilith steigerde. Een luid gekraak van brekende takken volgde, vergezeld van bewegende bladeren. Wie of wat het ook veroorzaakte: het vluchtte van haar weg. Even later was alles weer stil.

Zania was er niet gerust op. Ze sloop voorzichtig naar de plek waar ze het geluid gehoord had. Opeens klonk er een rauwe kreet enkele meters bij haar vandaan. Zania dook ineen en kroop voorzichtig verder. Haast geruisloos haalde ze het dikke bladerdek voor zich weg. Ze hield een mes voor zich uit voor het geval ze zou worden besprongen. Gebroken takken en gekneusde bladeren gaven aan dat hier iets langsgekomen was.

Zania schrok; anderhalve meter bij haar vandaan zag ze een jonge man verstrikt zitten in het web van een reuzenarac. De man was ongeveer even groot als zijzelf en hij had een tenger, maar pezig lichaam. Zijn opvallendste kenmerken waren echter zijn mooie bruine ogen en mosgroene huid.

‘Een Groene’, zei Zania zacht en ze huiverde.

De Groene zag haar niet. Hij hield zijn ogen dicht en zijn gezicht stond geconcentreerd. Zania zag tot haar verbijstering dat het web langzaam begon te smelten. Bijna was hij los. Boven in de boom bewoog iets. De maker van het web, een reusachtige zwarte arac, kwam op de Groene af en was klaar om haar prooi te bespringen. Zania reageerde onmiddellijk en wierp haar mes. Raak! Het vlijmscherpe lemmet drong met gemak door de gepantserde huid van het dier. Een laatstestuiptrekking en het beest was dood. Ze kon alleen niet voorkomen dat de dode arac tegen de Groene aanviel. De jonge man werd uit het web gesleurd en viel op de grond, met de arac boven op zich.

Zania haalde diep adem, ze had al haar moed nodig om de arac van de Groene af te halen. Ze wist bovendien niet of ze nu banger was voor hem of voor het dier. Toch lukte het haar de arac te verplaatsen.

De man bewoog zich niet en Zania zag al snel waarom. Tijdens zijn val moest hij iets scherps geraakt hebben. Op zijn voorhoofd had hij een wond en een dun streepje bloed liep over zijn mosgroene huid.

Zania kon hem nu veilig nader bestuderen. Ze schatte zijn leeftijd rond die van haarzelf. Hij had halflang, steil haar dat hij los droeg. Hij had alleen een lendendoek en sandalen aan; hij bezat geen wapens. Vooral dit laatste vond Zania vreemd. Er zaten hier toch veel gevaarlijke wezens, de reuzenarac was hier het bewijs van.

De Groene intrigeerde haar. Niet alleen omdat hij ontegenzeggelijk knap was, er was nog iets anders. Iets wat ze nog nooit gevoeld had.

De man opende zijn ogen en Zania keek hem recht aan. Ze wist dat dit gevaarlijk was, mensen konden gek worden van de geheimzinnige krachten van de Groenen. Zania hoorde geen vreemde stem in haar hoofd, maar toch voelde ze zich raar. Een zwaar gevoel ontstond in haar maag en haar hart bonsde in haar keel en in haar slapen. In haar hele lichaam voelde ze een weeïg gevoel van emotie. Ze verdronk in de ogen van de Groene.

Snel stopte ze haar gevoelens weer diep weg. Ze pasten niet bij een Terrazone. Het was sowieso misplaatst. Deze Groene moest Tansies leven redden en een gewonde Groene was minder waard dan een gezonde. Ze riep Lilith, pakte verband en wondzalf uit haar zadeltas en liep aarzelend dichter naar de Groene. Ze verbond voorzichtig zijn hoofd en zette hem half rechtop tegen een boom. Nog steeds had hij niets gezegd. Hij staarde voor zich uit, maar wel met een vastberaden blik in zijn ogen.

Nu moet ik hem de caja opzetten. Zania twijfelde. Had de Groene immers niet allang de kans gehad om haar iets aan te doen? Het was alsof hij besloten had zich aan haar te onderwerpen, maar waarom? Ze had nooit eerder gehoord dat Groenen zich bij de rand van het oerwoud waagden. Er klopte iets niet en dat maakte haar bang.

Misschien heeft hij gewoon een hersenschudding en kan hij mij daarom niets aandoen, stelde ze zichzelf gerust. Ze keek hem weer recht aan. Zou hij haar wel verstaan?

‘Wat is je naam?’ vroeg ze hem.

‘Dion’, zei een stem in haar hoofd.

Zania schrok zich rot. Niks hersenschudding! Deze Groene beschikte nog steeds over zijn telepathische gave.

‘Wees niet bang. Mijn naam is Dion. Ik wist dat jij zou komen’, klonk het weer in haar hoofd.

Dit was te veel voor Zania. Ze pakte de caja en zette die snel, voordat Dion wat kon doen, op zijn hoofd.

‘Het spijt me, Dion. Ik wil geen stemmen in mijn hoofd en zeker niet die van een man. Ik ben paco Zania, een Terrazone, en jij gaat voor mij het leven redden van mijn zuster Tansie.’ Zania hielp Dion op te staan en liep met hem naar de plek waar haar rijdier achtergebleven was. Ze gebood Dion op te stijgen en met Lilith aan de hand liep ze het oerwoud uit.

Voorproefje: De boomridder- Peter Varg

Het Ultieme Wapen

In blinde razernij smeet ik mijn bureau van massief eikenhout door mijn werkkamer. Al mijn documenten vlogen als papieren vogels door de lucht. Nieuwsgierig geworden door mijn gebrul opende mijn secretaris de deur en kwam binnen. Hij kreeg prompt de monumentale schrijftafel tegen zijn lelijke trollenkop en stond niet meer recht.
Ik was het beu. Beu van lijsten te controleren van manschappen, voor-raden en wapens. Beu van strategieën te bedenken voor mijn zwarte legioenen. Beu om de rapporten van infiltranten te lezen. Beu om te zijn wie ik was. Prins van de Duisternis, Heerser over de onderwereld, of een armzalige controlefreak? Ik greep mijn vest en trok de deur met zoveel geweld achter mij dicht dat een deel van de zoldering instortte. Dat luchtte wat op en de trol was netjes begraven. Dat verdiende hij wel na zoveel jaren dienst.
Honderd meter verder botste ik op een gnoom. De problemen bleven me volgen. Boos trapte ik het onvoorzichtige wezen de gang door. Het maakte nog een paar vreemde geluiden en toen zweeg het voor altijd. Een langsvliegende harpij wierp me een bezorgde blik toe. Dat had ze beter niet gedaan.
Tijdens de tocht door mijn paleis floot ik een melancholisch wijsje terwijl ik met de nagels van mijn rechterhand een spoor van krassen op de granieten muren achterliet. Langzaam kwam ik tot rust. Ik zag tot mijn verbazing dat mijn dienaren voorbeeldig aan het werk waren. Er was er niet één die in mijn richting keek. Dat was vreemd, zo werklustig waren ze meestal niet. Ach, wat maakte het uit.
In gedachten verzonken kuierde ik verder. Ik begreep mezelf niet meer. Ik was altijd een controlefreak geweest en daar had ik tot op heden best mee kunnen leven. Waarom werd ik nu humeurig, ja zelfs woedend over het feit dat ik was wie ik was en waarom, bij alle duivels groot en klein, stond ik in de kelder met het hoofd van een harpij in mijn hand? Ik gooide het bloederige ding in een hoek en keek verdwaasd om me heen.
Op dat moment besefte ik het: ik was op weg naar Amit. Hij was een van de dertien gevallen engelen die, net zoals ik, na de opstand in de hemel door Akash uit zijn glorie was verstoten en aan de Aarde was gebonden. Het was een vervelende vent met merkwaardige talenten. Amit gebruikte in de strijd als wapen de angst. Heel lang geleden had hij mij verteld dat de strijd op de Aarde niet gewonnen zou worden op het slagveld. Op mijn vraag ‘hoe dan wel’ had hij geantwoord: ‘In de hoofden en in de harten van de mensen.’
Het waren deze woorden die woekerden in mijn geest. Onbewust had ik me gerealiseerd dat al mijn inspanningen om een machtig leger uit te bouwen nutteloos waren. Ik had mijn zwarte legioenen, de dienaren van de Leegte hadden hun elitekrijgers. Ik had een reus, zij hadden een mutant. Ik had een geest, zij hadden er twee, en zo ging het maar door. Geen wonder dat ik gefrustreerd was. Ik had iets anders nodig om het laatste gevecht te winnen. Misschien kon Amit mij helpen bij het ontwikkelen van het ultieme wapen.
Ik dwaalde wat rond tot ik uiteindelijk voor een nis stond waar een groot schilderij hing. Ik stapte door het doek en kwam in de stille, roerloze wereld van Amit terecht. Ik stond op de binnenplaats van een Spaanse haciënda. De gebouwen waren voor het grootste gedeelte ingestort. Marmeren zuilen lagen gebroken op de grond. Een tuin vol verrotting, waarvan de grond vervuild was met stukjes hard plastic, werd omringd door tegels in vale kleuren. In het midden van de binnenplaats stond een fontein. Een gevleugelde draak, van wie het lichaam bestond uit roestige stukken ijzer, spoot bruin water naar de altijd grijze hemel. Het dikke, gekleurde glas waarvan zijn vleugels waren gemaakt, was op tientallen plaatsen gebarsten. Onder een zwarte, bladerloze boom stond een edelhert van zeker twaalf jaar oud met een indrukwekkend gewei. Zijn ingewanden hingen uit zijn opengescheurde buik.
Ik stapte door een gat in de muur de woning binnen en liep via een draaitrap, waar hier en daar een trede ontbrak, naar zijn atelier in de wetenschap dat Amit daar altijd te vinden was.
Hij stond in het midden van een grote ruimte voor een wit doek met een verfborstel in de hand. Op de grond stonden verschillende verfpotten. Hij leek te wachten op iets. Hij keek me even aan, groette me met een knikje en concentreerde zich weer op zijn werk. Door een groen beslagen dakraam viel een streep licht naar binnen. Ik keek aandachtig toe. Een druppel zweet zocht zijn weg over Amits gezicht, viel op de grond en ontplofte in het stof. Zijn penseel schoot vooruit met de snelheid van een slang.
Terwijl hij als een bezetene aan het werk was, keek ik wat rond. De muren hingen vol schilderijen.
Een mager meisje dat gevangen zat in een kader gemaakt van botten, vroeg om mijn aandacht. Het was een levend skelet met een bleke, droge huid en lange, smerige haren. Ze stond naakt voor het deurgat van een krot en spoot met een gouden naald chemische rotzooi in haar buik. Ze likte met haar tong over haar gebarsten lippen en met haar linkerhand streelde ze haar rechtertepel. Als ik in haar groene ogen keek, keek er iets wilds en ontembaars naar mij terug. Ik schrok, dat had ik niet verwacht. De ellende had haar niet gebroken, maar had haar sterker gemaakt. Door een venster zag ik een oud wijf. Ze sneed met een groot mes een plastieken pop met uitgestoken ogen en afgebrande lokken open op een tafel met drie poten. Door een gebroken spiegel gluurde ze begerig naar het meisje.
Amit kwam naast mij staan.
‘Neem wat meer afstand, Lucifer. Kijk zonder verwachting. Kijk niet naar wat je zou willen zien, maar naar wat er staat.’
Ik schrok van zijn stem. In deze stille wereld leek elk geluid misplaatst. Ik deed twee stappen achteruit en keek opnieuw.
Een schittering trok mijn aandacht. Het viel me op dat het meisje en de oude vrouw beiden een ring droegen met een robijn. Ze hadden ook alle twee een heel klein litteken boven hun linkeroog. Inzicht overspoelde me.
Ik wilde mijn pas verworven kennis met Amit delen, maar hij stond weer bij zijn schilderij. Zijn tong flitste uit zijn mond en zijn hand speelde gedachteloos met zijn ring. Een ring met een rode steen.
Terugkijkend naar het meisje herkende ik moeiteloos het gezicht van Amit in haar uitgemergelde gelaat. Ook in de oude vrouw vond ik hem terug. De rimpels en de wellustige grijns konden hem niet meer verbergen. Zelfs in de pop was hij aanwezig. Hoe kwam het dat ik dat de eerste keer niet had gezien? Misschien door mijn weerzin voor rauwe emoties? Blind voor de zielenpijn waaruit het was geboren, had ik naar zijn kunstwerk gekeken. Ik besefte dat hij schilderde met bloed en tranen. Nu ik wist hoe ik moest kijken, kreeg ik een heel nieuw werk te zien. Het was gruwelijk, het was mooi. Het was te veel voor mij. Snel richtte ik mijn blik op het volgende doek.
Een straatbende trok op strooptocht door de eindeloze sloppenwijken, gewapend met ijzeren staven, bijlen en basketbalknuppels. Ze wandelden door grachten vol uitwerpselen en rottende lijken. Ze staken krotten in brand en maakten ze met de grond gelijk met de bewoners erin. In hun houding zag ik geen woede of haat, enkel dodelijke verveling. Amit was alom tegenwoordig. Hij wachtte en verbeet zijn tijd.
Op een ander schilderij speelden diezelfde jongeren voetbal tegen een rivaliserende groep. Het spel was wild en uitgelaten. De energie spatte van het doek. Ze gebruikten een hoofd als bal en de scheidsrechter bestrafte een speler die in de fout ging met een vlijmscherpe vleeshaak. Helemaal alleen op een bank naast het veld zat een jongeman in een mooi voetbaluniform. Hij was gewassen en geschoren en zijn haar was netjes geknipt. Hij keek smekend naar de scheidsrechter. Hij wilde spelen. Werd hij een reservespeler, of een reservebal?
Een volgend schilderij, een volgende confrontatie. Een amokmaker moordde in het wilde weg. Hij maaide met een machinepistool tientallen mensen neer. De mannen, vrouwen en kinderen in zijn buurt waren niet onder de indruk. Ze wandelden rond alsof hij er niet was en zij die stierven deden dat met een glimlach.
‘Waar heb ik je bezoek aan te danken?’ vroeg Amit die naast mij op-dook.

Best 9 op Instagram

Het is je vast niet ontgaan. De lijstjes komen weer overal voorbij.

Ik heb besloten om dit in een blogpost te doen. Heb 3 Instagram accounts namelijk.

Op @tazzy.loves.books heb ik ruim 760 volgers. Ik hoop de 800 te halen binnenkort. 19.7 duizend likes.

Het valt mij op dat Showstopper het meeste geliked is. Deel 2 zal ik niet binnenkort recenseren. Ben niet uitgeloot. Dus ik koop m pas, als hij op boekenkraam staat.

Julie Kagawa staat er in en Darren Shan. Maar ook een quote en een maandoverzicht. Leukste vind ik mijn favoriete tweedehands boekenwinkel.

Sinds een halfjaar heb ik ook een account voor recensies. @Ik.hou.van.spannende.boeken heeft ruim 140 volgers al.

Wat mij opvalt is dat de kinderen 3n jeugdboeken de meeste likes krijgen. Veel Paul van loon. En ook een Engelstalig boek. Tom Fletcher is zo leuk!

Op @signedbookscollection plaats ik alle gesigneerde boeken. Wederom veel Paul van loon, maar ook dr Who en een Charles Dickens boek. Ruim 110 volgers..

760 + 140 + 110 = ruim 1000 volgers/totaal bereik! Wow!

Voorproefje: Adem: Tsunami – Nico De Braeckeleer

1. Skye en de zee

Skye liet haar blik langs de kustlijn glijden. Op het strand lag een groepje jongeren op kleurrijke strandhanddoeken te zonnebaden. Een knappe jongen met een gespierd lichaam zat naast een meisje met lichtbruin haar. Hij smeerde haar rug in met zonneolie. De bandjes van haar bikini waren losgemaakt. Zijn hand gleed in een vloeiende beweging over haar blote rug.
Skye beeldde zich in dat zij dat meisje was en dat de jongen haar rug insmeerde. Zijn handen beroerden haar naakte huid. Een aangename huivering ging door haar heen. Ze draaide haar hoofd naar de jongen toe. Hij legde een lok van haar lange, platinablonde haar achter haar rechteroor. Met zijn wijsvinger duwde hij haar kin zachtjes omhoog. Zijn groene ogen keken diep in haar ijsblauwe ogen, haast tot in haar ziel. Ze kon onmogelijk weerstand bieden aan de aantrekkingskracht die in elke vezel van haar lichaam voelbaar was. Zijn lippen naderden die van haar. Zijn warme adem beroerde haar gezicht. Hun lippen raakten elkaar.
Er ging een schok door haar lichaam die haar de adem benam. Verrast door de intense gewaarwording schudde ze het droombeeld van zich af. De jongen zou haar nooit kussen. Zij zou hem nooit kussen.
Ze verlegde haar blik van de jongen naar de azuurblauwe lucht boven de kustlijn. Die was doorspekt met verschillende soorten vliegers, waaronder driehoekige delta’s en ruitvormige diamantvliegers. De benamingen voor de andere vliegers kende ze niet.
Lachende jongens en meisjes hielden samen met hun ouders de vliegers in bedwang. Jongeren lieten hun vlieger alleen op, maar leken er net zo van te genieten.
Anderen speelden petanque, kubb, volleybal, voetbal, en de kleinsten bouwden zandkastelen of verzamelden schelpjes in kleurrijke emmertjes. De stralende zon warmde het water op. Heel wat strandgasten waagden zich in zee. De aanspoelende golven liefkoosden hun voeten, benen en lichamen terwijl ze in het water ravotten en zwommen.
Waarom kan ik niet zo vrij zijn als zij?
Een jongetje van een jaar of vier zat in een blauwgrijs bootje. Zijn papa duwde het bootje verder de zee in. Het kind stak zijn handjes joelend in de lucht. Surfers trotseerden de golven. Verder op zee voeren zeilbootjes, motorbootjes en jetski’s. Skye stelde zich voor dat ze op een van de jetski’s door het water stoof.
Hoe is het om midden op zee het zoute water in je gezicht te voelen spetteren? Het gevoel van vrijheid moet machtig zijn…
De zilte zeesmaak op haar tong werd plots vies, licht zurig. De wansmakelijke geur van de lucht die abrupt opdook, sneed haar de adem af. Ze hoestte.
Na de korte hoestbui keek ze weer naar de vergeelde foto van het strand en de zee. Zoals zo dikwijls had ze zich ingebeeld dat ze echt op die plek was. Maar het strand, de zee, en de knappe jongen waren bijna 150 jaar geleden vastgelegd op foto. De afbeelding stond op het gebarsten display van haar apptphone. Het roestige toestel, een verre nakomeling van de smartphone, was meer dan 35 jaar oud. Het werkte nog amper.
Op het ogenblik dat de foto was genomen, roken de zee en de lucht ongetwijfeld nog lekker fris.
Kon ik maar heel even terug in de tijd reizen naar dat moment en die plaats…
Haar ogen hechtten zich weer vast aan de foto, waarop honderden mensen als mieren door elkaar krioelden. Zoals altijd als ze naar de foto keek, gleed haar blik naar het jonge meisje van een jaar of acht met honingblond haar. Met een oranje schepje vulde ze een rood emmertje met zand. Haar vader en moeder lagen met de ruggen naar elkaar op het strand met een boek in de hand. Het meisje zat tussen hen in. Het gaf Skye een gevoel van veiligheid dat ze zelf nooit had gekend. Het meisje deed haar aan zichzelf denken, al had zij nooit met een emmertje op het strand gespeeld. Toen zij in 2150 werd geboren, was het door de vervuiling veel te gevaarlijk om in de zee of op het strand te spelen. Nu, 15 jaar later, was de situatie er niet op verbeterd, ook al waren er al meer dan 35 jaar geen bedrijven, vliegtuigen of auto’s meer om koolstofdioxide in de atmosfeer te pompen.
Het weer was onvoorspelbaar. Seizoenen bestonden niet meer. Koude, warme, droge en vochtige perioden wisselden elkaar in onregelmatige cyclussen af. Officieel was het nu winter, maar de temperatuur liep op tot meer dan twintig graden. Skye droeg een korte, blauwe jeansshort met daarboven een wit T-shirt met de afbeelding van een zilverkleurig beertje op de welving van haar linkerborst. Haar blote voeten zaten in blauwe sneakers.
Ze wendde haar ogen af van haar apptphone en keek naar de zee, de zee zoals die nu was, en die in niets meer leek op de prachtige zee op de foto uit 2018.
Het zeewater was nu donker, zwart bijna, en de hoge golven slokten afval op en braakten het uit wanneer ze aanspoelden op het strand. Grote bergen afval hadden in de loop der jaren een soort van onnatuurlijke duinen gevormd.
‘Skye!’
Ze keek van de zee naar Joanna, die naast haar op de uitkijktoren stond. Joanna wees naar beneden. Aan de voet van de toren liep een man voorbij. Skye dook weg achter de houten balustrade. Alleen de wachters mochten op de torens. De man verdween in een weggetje en Skye stond weer op. Dankbaar om de verwittiging glimlachte ze naar Joanna.
Joanna was een grote, struise, donkere vrouw en een van de stoerste wachters. Een dik halfjaar geleden had ze Skye voor de eerste keer uitgenodigd om de uitkijktoren te beklimmen waarin ze wachtliep. De voorbije maanden waren ze ondanks het leeftijdsverschil bevriend geraakt. Hoe bruut de vrouw soms ook was tegen anderen, voor Skye had ze een boontje. Misschien zat er ergens diep binnenin haar toch iets moederlijks verborgen. Iedereen vond Joanna streng, hard en koel. Zelfs de burgemeester van Noord-Brussel zette een stap achteruit wanneer hij oog in oog met haar stond. Niemand in de nederzetting zou een gevecht met deze zwaargewicht aandurven. Skye had ontzag voor Joanna, die nu wachter was, maar voorheen jarenlang als speurder op pad was geweest.
‘Binnen een kwartier komt Charlie mij aflossen. Dus maak maar dat je wegkomt.’
Dat was de manier waarop Joanna praatte. Onverbloemd. To the point.
‘Als je me beu bent, mag je dat ook gewoon zeggen, hè,’ grapte Skye. Ze liep naar de ladder toe. Toen ze die bereikte, draaide ze zich nog even om naar Joanna, en kwam terug op het gesprek dat ze daarstraks hadden gevoerd. ‘En? Denk je dat het iets voor mij is of niet?’
‘Wat?’
‘Speurder zijn.’
‘Wat denk je zelf?’
Skye had daar al dikwijls over nagedacht. Heel dikwijls. ‘Als ik hier nog lang binnen deze muren zit, word ik gek.’
‘Vrijheid zit in je hoofd, Skye. Het is geen kwestie van naar buiten gaan.’
‘Voor mij wel.’
‘Dus je gaat op je achttiende een aanvraag indienen om speurder te worden?’
‘Als het mocht, deed ik het nu al.’ Skye zuchtte. Drie jaar leek een eeuwigheid. Tot dan moest ze op het land werken. Ze was het kotsbeu.
‘En Roy?’
‘Wat met Roy?’
‘Zal die jou laten gaan?’
‘Het is niet omdat hij me heeft opgevoed dat ik zijn eigendom ben. Op mijn achttiende ben ik mijn eigen baas!’
‘Roy houdt van jou, Skye. Vergeet dat nooit.’
Skye haalde haar schouders op, alsof het haar niet kon schelen.

https://baeckensbooks.com/catalogus/adem-1-tsunami/

website

Esther Wagenaar – Het groene Kristal: Terra 7, boek 1.

Wat heb ik genoten van dit boek zeg!

Op Terra 7 is een prachtige kleurvolle wereld ontstaan, na het neerstrijken van een groep mensen. Aleen zijn ze op deze planeet de aarde vergeten. Als er dan een ruimteschip met een aantal mensen neerstort op Terra 7, staat hun planeet op zíjn kop. De mensen op aarde hadden het idee, dat het een vreedzame samenleving zou zijn… Maar niets is minder waar. De natuur is op zijn minst apart te noemen. Er zijn mensen met bovennatuurlijke krachten, groene huid en nog vreemdere wezens.

De zampala’s zijn echt prachtig. Je ziet deze dieren zo voor je tot leven komen. Door de beeldende schrijfstijl, waan je, jezelf als lezer echt op deze mooie planeet.

Niet alles aan deze planeet is mooi. Er heersen ziektes, maar ook proberen bepaalde volkeren elkaar te onderdrukken. Er is veel angst en er ligt altijd wel iets op de loer. Je moet goed uitkijken op deze planeet. Er zijn ook gruwelijke wezens, die op grote spinnen lijken. Probeer maar eens uit hun web te komen……..

Virginia overleeft de crash op Terra 7, samen met een paar andere bemanningsleden. Ze komt terecht in de wereld van de Terrazones: Zania is een zeer sterke vrouw en ze leeft in een samenleving, waarin mannen weinig te vertellen hebben. Zania heeft een missie, hierbij komt ze Dion tegen. Hij is een groene, met zeer sterke telepathische krachten. Zijn personage vind ik echt heel gaaf om te volgen. Hij leert zichzelf steeds beter kennen, samen met de lezer, tegelijkertijd. Zijn wereld is heel anders, maar je kruipt soms echt in zijn hoofd ( en dat van een aantal andere personages ook).

Virginia wil echt van deze planeet af en terug naar aarde. Ondertussen mogen ze de bewoners niet helpen…. ze mogen geen ingrijpende handelingen doen. Maar hoe krijgen ze hun ruimteschip weer terug in hun bezit, als een zeer gevaarlijk volk (De Afranen) het meeneemt ? Ook verdwijnt er 1 van haar bemanningsleden. Is hij nog te redden, of is het te laat?

Je gaat Door dit boek nadenken over menselijkheid. Wat maakt je een goed mens? En zal de mensheid, ooit van hun geschiedenis leren? Is de mensheid nog wel te redden? Of laten ze overal een spoor van vernieling achter?

Het is heerlijk vlot geschreven. Een dik boek, maar daar merk je weinig van, omdat je in het verhaal gezogen wordt.

Achterin staat nog een stamboom en wat je kunt verwachten in de volgende delen. Het einde is vrij open, dus het belooft nog veel meer. En daar heb ik nu al zin in.

Als het op genre aankomt, vind ik het moeilijk om in een vakje te duwen. Ik ga voor science fiction met een goede mix van fantasy dan. Maar het zit zo goed in elkaar, dat je het gewoon niet echt een genre kan toewijzen. Dat zegt ook dat het een zeer origineel verhaal is.

Het zit vol met spannende momenten en het voelt aan als een ontdekkingsreis, op een andere planeet. De fantasy maakt het een sterk geheel. 5*****